Disclaimer

Wij zijn een professionele onderneming en voldoen aan meerdere normeringen.

Home / Disclaimer

Disclaimer

Wij zijn een professionele onderneming en voldoen aan meerdere normeringen.

Ketenkeurmerk

Het WDTM Ketenkeurmerk Personenalarmering is een kwaliteitskeurmerk dat een optimale dienstverlening beoogt. Het doel van het Ketenkeurmerk is om de klant de zekerheid te bieden dat de organisaties die betrokken zijn in de keten van personenalarmering voldoen aan de eisen van borging, transparantie en duidelijkheid, zodat ze de kwaliteit van dienstverlening kunnen bieden volgens de hoogst haalbare normen.

Het ISO 9001 certificaat geeft aan dat door middel van een kwaliteitsmanagement systeem wordt voldaan aan alle eisen. Deze norm geeft de garantie dat onze organisatie kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare producten en/of diensten levert en helpt bij het beheersen van die kwaliteit en betrouwbaarheid.

De ISO 27001 norm is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging voor bedrijven. Het ISO 27001 certificaat geeft aan dat onze organisatie door middel van een managementsysteem voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Het betekent dat wij onze klanten zekerheid kunnen geven dat wij zorgvuldig omgaan persoonsgegevens en dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving.

De NEN 7510 norm is een Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. De NEN 7510 heeft aanvullende eisen op de ISO 27001 en is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging met extra specifieke aandachtspunten, zoals privacybescherming. Deze norm geeft de garantie dat onze organisatie voldoet aan de verplichting van informatiebeveiliging met betrekking tot medische gegevens en patiëntgegevens.